Børnehuset Klatretræet
 

Om Børnehuset Klatretræet

 

 

FÆLLESKABER – HUMOR – GLADE BØRN.

-         Det er vores værdier, som vi hver dag vil forsøge at efterleve.

Børnehuset Klatretræet er startet 1/2 2013 i den nu lukkede Herrested Skole.

Indtil da, lå børnehaven i Damgårdsvænget og var en "ren" børnehave.

Vi er nu normeret til 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Efter skolelukningerne i 2011 var der politisk vilje til at bruge de nedlagte bygninger til andre formål, og det var årsagen til at bestyrelse og personale begyndte at arbejde med ideen om at flytte børnehaven og oprette en vuggestuegruppe.

Det gav rigtig god mening at flytte adressen op på Odensevej, da mange forældre fik et nyt trafikmønster efter at skolen lukkede. Samtidig var det et gammelt ønske,  også at kunne tilbyde forældre i Herrested mulighed for en vuggestueplads.

Efter et stort forarbejde og forskellige forhindringer undervejs, startede processen op med at tegne, rive ned og bygge. I samarbejde med ingeniører, arkitekter, bestyrelse og Teknisk Forvaltning har vi nu en fantastisk institution - hvor mure og tag er  oprindelige, men resten er ganske nyt.

Vi har masser af plads - både inde og ude - dejlige lyse lokaler, med et godt materialevalg der sikrer at arbejdsmiljøet for både børn og voksne er i top, hvad angår lys, lyd og luft.

Institutionen er funktionsopdelt: det betyder, at de forskellige rum har forskellige funktioner og børnene i høj grad vælger hvor de vil lege.

Rummene er foranderlige, så vi hele tiden kan tilpasse os de behov der opstår.

Børnehaven og vuggestuen samarbejder meget. Vi er sammen morgen og eftermiddag, på legepladsen og hvor det i øvrigt ellers giver mening.

Børnene har fantastisk stor glæde af hinanden – store børn lærer at tage hensyn til små børn, små børn ser op til de store og lærer af dem. Overgangen fra vuggestue til børnehave er meget glidende. Søskende kan give hinanden mange krammere i løbet af en dag !

Legepladsen giver mulighed for mange forskellige former for udfoldelser: gynge, rulle, gemmeleg, cykle, bål m.m. Og mangler vi flere udfordringer, har vi sportspladsen og Hallen lige ved siden af.

Latter  er en stor del af vores hverdag – vi vil kunne grine af og med hinanden -  store som små.

-         Det er med at udvikle FÆLLESSKABER – HUMOR – GLADE BØRN.